Požární ochrana a bezpečnost práce

Požární ochrana

Správa objektů z hlediska PO, projekční činnost, technická podpora při výstavbě objektů, asistenční požární hlídky.


Více informací

BOZP

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP, školení řidičů z povolání, řidičů referentů, řidičů vysokozdvižných vozíků..


Více informací

Kontroly a revize

Zajištění předepsaných revizí, kontrol, prodeje a instalace požárně bezpečnostních zařízení


Více informací

Montáž požárně bezpečnostních zařízení

Montáž a instalace požárně bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek..


Více informací

Požární ochrana
a bezpečnost práce

Požární ochrana

Správa objektů z hlediska PO, projekční činnost, technická podpora při výstavbě objektů, asistenční požární hlídky.


Více informací

BOZP

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP, školení řidičů z povolání, řidičů referentů, řidičů vysokozdvižných vozíků..


Více informací

Kontroly a revize

Zajištění předepsaných revizí, kontrol, prodeje a instalace požárně bezpečnostních zařízení


Více informací

Montáž požárně bezpečnostních zařízení

Montáž a instalace požárně bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek..


Více informací