SLUŽBY

Zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany

Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Požární bezpečnost staveb. Dokumentace požární ochrany. Požární evakuační plán. Dokumentace zdolávání požáru. Posouzení požárního bezpečí. Technický audit podmínek požární bezpečnosti. TDD – technical due diligance. Kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Požární hlídky. Požární hlídky - zajištění požárního dozoru při pořádání společenských, kulturních a dalších akcí vyžadující dozor osob se zvláštní způsobilostí k likvidaci požáru.

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výkon osoby odborně způsobilé BOZP. Komplexní zajištění služeb v BOZP. Vypracování dokumentace BOZP. Rizika při práci. Zajištění BOZP při realizaci staveb. Koordinátor přípravy a realizace staveb BOZP. Školení BOZP. Zastupování objednatele v jednání s místně příslušnými orgány státní správy.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Přenosné hasicí přístroje. Zdroje požární vody - vnitřní a vnější hydranty. Protipožární ucpávky, protipožární obklady, nátěry, nástřiky. Systémy protipožárního těsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi: protipožární ucpávky (systémy HILTY, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI) Systémy zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí protipožární obklady (PROMAT, GRENA, SDK, PROMAT); protipožární nátěry ocelových, případně dřevěných nosných konstrukcí. Požární uzávěry - požární dveře. Požární klapky.

Montáž a dodání požárně bezpečnostních zařízení

Přenosné hasicí přístroje. Zdroje požární vody - vnitřní a vnější hydranty. Protipožární ucpávky, protipožární obklady, nátěry, nástřiky. Systémy protipožárního těsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi: protipožární ucpávky (systémy HILTY, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI) Systémy zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí protipožární obklady (PROMAT, GRENA, SDK, PROMAT); protipožární nátěry ocelových, případně dřevěných nosných konstrukcí. Požární uzávěry - požární dveře. Požární klapky.